I Cary Group ingår bland annat Ryds bilglas

Aktie Cary Groups oberoende budkommitté anser att budet från CVC Fonder och Nordic Capital "inte är oskäligt ur ett finansiellt perspektiv" givet rådande osäkerheter. Därför rekommenderas aktieägare med en kortsiktig investeringshorisont eller lägre risktolerans att acceptera budet. För investerare med en långsiktig investeringshorisont och/eller högre risktolerans är rekommendationen däremot att inte acceptera budet.

”Eftersom den oberoende budkommittén har stark tilltro på bolagets tillväxtmöjligheter, styrkan i den nuvarande strategin och värdet på den plattform som Cary Group har etablerat, anser den oberoende budkommittén att erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet i bolaget”, skriver budkommittén.

Kommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande från Handelsbanken, som anser att budet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

I slutet av juni lade CVC Fonder och Nordic Capital, genom det gemensamt ägda bolaget Teniralc BidCo, ett bud på Cary Group om 65 kronor per aktie.

Det motsvarade en budpremie om 60 procent jämfört med stängningskursen dagen före budet.

Den oberoende budkommittén noterar i sitt utlåtande att riktkurserna bland de analytiker som följer bolaget hade en median på 67 kronor och ett snitt på 72 kronor innan budet.

Samma dag som budet offentliggjordes rapporterade AMF, som enligt Holdings är näst största ägare i Cary Group med drygt 9,2 procent av aktierna, att de avser tacka nej till budet.

Budet är villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent.