Aktie Sleep Cykle släpper preliminära siffror för det fjärde kvartalet 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sleep Cycle har ett bud på sig om 42:50 kronor per aktie från Velvet Cichlid, som offentliggjordes i slutet av december. De oberoende ledamöterna i Sleep Cycles styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera budet.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 16,0 procent (15,0) och uppgick till 55,7 miljoner kronor (48,0). Den valutajusterade nettoomsättningstillväxten uppgick till 6,7 procent (21,7).

Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor (8,0) och rörelsemarginalen var 9,0 procent (16,7).

Det totala antalet betalande abonnenter vid periodens slut var 904.000 (901.000), en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående år.