Bud på Rottneros

Publicerad 2012-11-07 08:25

Uppköp Arctic Paper offentliggör ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros.

För varje Rottneros-aktie erbjuds aktieägaren 0,1872 nya Arctic Paper-aktier. Aktieägare i Rottneros som äger högst 2.000 aktier i Rottneros kan, som ett alternativ, välja att erhålla 2:30 kronor per aktie kontant.

Erbjudandet innebär en premie om 27,3 procent jämfört med Rottneros-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de senaste 90 kalenderdagarna fram till och med den 6 november 2012, en premie om 26,2 procent jämfört med Rottneros-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de senaste 30 kalenderdagarna fram till och med den 6 november 2012, och en premie om 14,4 procent jämfört med Rottneros-aktiens senaste betalkurs före handelsstoppet den 6 november 2012.

Rottneros styrelse rekommenderar enhälligt budet.

Vidare har budet stöd av Nemus Holding, som är största aktieägare i Rottneros med 20,2 procent av aktier och röster i Rottneros. Nemus har oåterkalleligen och ovillkorligen förbundit sig att acceptera budet.

Danske Bank och DNB Bank, vilka tillsammans representerar 8,5 procent av aktierna och rösterna i Rottneros, uttalat till Arctic Paper att de ställer sig positiva till, och avser att acceptera, budet.

”Således har aktieägare som representerar sammanlagt 28,7 procent av aktierna och rösterna i Rottneros förbundit sig att acceptera erbjudandet eller uttalat att de ställer sig positiva till, och avser att acceptera, erbjudandet”, skriver Arctic i pressmeddelandet.