Bud François-Charles Oberthur (FCO) lägger bud på Rolling Optics. Bolaget är listat på First North och ligger bakom en 3D-teknologi för äkthetsmärkning för att motverka piratkopiering av varor och valutor. 

Det erbjudna priset om 0:75 kronor per aktie innebär en premie om cirka 188 procent jämfört med stängningskursen om 0:260 kronor för Rolling Optics Aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 januari 2023.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 189 miljoner kronor.

Rolling Optics grundades år 2005 och utvecklar och säljer produkter för visuell autentisering som bygger på egen och patenterad teknologi inom mikrooptik.

FCO är ett holdingbolag som framför allt är verksamt inom sedelindustrin.

Fullföljande av erbjudandet är bland annat villkorat av en acceptgrad om över 50 procent. Varken FCO eller närstående parter innehar några aktier i Rolling Optics vid tidpunkten för budet.

Acceptperioden i erbjudandet beräknas inledas omkring den 17 januari 2023 och avslutas omkring den 7 februari 2023.