Nordnets aktie rusar efter bud

Publicerad 2016-10-25 09:12

Aktier (uppdaterad) Öhmangruppen och Nordic Capital Fund, genom NNB Intressenter, lägger bud på Nordnet. NNB erbjuder 37 kr kontant per aktier. Erbjudandet värderar samtliga aktier till 6 476 miljoner kr.

”Som grundare av och huvudägare i Nordnet känner vi ett stort ansvar för Nordnets utveckling och marknadsposition, särskilt då konkurrensen ökat. Vi bedömer att det krävs betydande investeringar för att säkra bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Vi vet samtidigt att de investeringar som kommer att krävas – på grund av dess typ och omfattning – görs bäst i onoterad miljö”, kommenterar Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i E. Öhman J:or AB.

Erbjudandet motsvarar en premie om 25 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016

Öhmangruppen, med ett sammanlagt ägande om cirka 62,7 procent av samtliga aktier i Nordnet, kommer, förutsatt att erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter, värderade till 35 kr per aktie.

Nordic Capital har, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet, förvärvat aktier i Nordnet motsvarande sammanlagt cirka 4,8 procent av samtliga Nordnetaktier. Nordic Capital kommer, förutsatt att erbjudandet fullföljs, att tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet.

Tillsammans äger och kontrollerar Öhmangruppen och Nordic Capital således sammanlagt 67,5 procent av samtliga aktier i Nordnet.

Styrelsen i Nordnet förväntas offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet senast två veckor före den initiala acceptfristens utgång.

Nordnets styrelseledamöter Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel deltar i budet och får därmed inte delta i styrelsens handläggning av frågor rörande erbjudandet.

Nordnets vd Håkan Nyberg, som även är styrelseledamot i E. Öhman J:or AB, har inte deltagit i E. Öhman J:or AB:s handläggning av frågor rörande budet.

Följ aktien här:
{Chart}