Bud Holmström Fastigheter och fonder förvaltade och rådgivna av Areim lägger bud på Magnolia Bostad uppgående till 76 kronor kontant per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och erbjudandet värderar Magnolia Bostad till 2,9 miljarder kronor.

Budet motsvarar en premie om cirka 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57:40 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm den 6 juli 2021.

Erbjudandet lämnas via F Holmström Holding, FHH. FHH ägs indirekt av Holmströmgruppen, som är moderbolag till Magnolia Bostad.

Holmströmgruppen innehar för närvarande motsvarande 56,37 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad.

Holmströmgruppens och Fredrik Holmström närstående personers innehav i Magnolia Bostad tillsammans med innehavet av de aktieägare som har uttryckt att de avser att acceptera eller stödja erbjudandet, motsvarar 65,52 procent av samtliga aktier i Magnolia Bostad.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av bland annat en acceptgrad om över 90 procent.

Magnolia Bostads styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera budet.