Aktie Luxemburgbaserade Neogames har lagt ett bud på 100 procent av aktierna i igamingbolaget Aspire Global. Budet är på totalt 480 miljoner dollar, motsvarande 4,3 miljarder kronor.

Neogames erbjuder sig att köpa hälften av aktierna i Aspire kontant till ett pris på 111 kronor per aktie. För de övriga aktierna erbjuds i stället 0,32 nyemitterade aktier i Neogames för varje Aspire-aktie.

Aspire Global stängde på måndagen vid 78:50 kronor på Nasdaq First North i Stockholm. Neogames-aktien stängde vid 24:62 dollar på Nasdaqbörsen.

Aspire Global-ägare som tillsammans äger 67 procent av aktierna i bolaget har ovillkorligt accepterat budet. Dessa ägare kommer att välja att motta nyemitterade Neogames-aktier, vilket möjliggör för övriga ägare i Aspire att välja kontant ersättning om de så önskar, heter det.

Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt Aspires ägare att acceptera det kontanta vederlagsalternativet om 111 kronor per aktie. Ägare som föredrar att i stället få aktier i Neogames bör välja detta alternativ, skriver kommittén som tillägger att kontantbudets ebitda-multipel sett över tolv månader är 16,8 vilket bedöms vara ”väldigt fördelaktigt” jämfört med motsvarande multiplar i sektorn.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 5 april och avslutas omkring den 3 maj. Förväntat datum för redovisning av likvid är den 17 maj.