Aktie Palace Bidco Oy, ett bolag bildat och indirekt helägt av West Street Global Infrastructure Partners IV, har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande om 165 kronor per aktie i modulhusbolaget Adapteo.

Erbjudandet värderar Adapteo till omkring 8,1 miljarder kronor och innebär en premie om cirka 53 procent jämfört med fredagens stängningskurs.

I ett separat pressmeddelande skriver styrelsen att erbjudandet är ett mer fördelaktigt alternativ för Adapteos aktieägare än att fortsätta affärsverksamheten som ett självständigt noterat bolag och mer fördelaktigt än andra tillgängliga strategiska alternativ.

Vidare har bolagets största aktieägare EQT Public Value Investments, som innehar 17,58 procent av aktierna, och Fjärde AP-fonden, som innehar 4,36 procent av aktierna, ställt sig positiva till budet.

EQT har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet och AP4 har för avsikt att acceptera budet förutsatt att inte ett högre konkurrerande bud offentliggörs.