Bud kan komma efter uppdelning

Publicerad 2007-11-21 09:29

Wihlborgs avknoppning av Öresundsregionen var inte helt oväntad och kan ses som en logisk fortsättning på VD Erik Paulssons arbete med att plocka fram värden i bolaget. Trots separatnoteringen är dörren för ett bud inte stängd, vare sig på Öresunds- e

Uppdelningen av Wihlborgs innebär att verksamheten i Öresundsregionen går sin egen väg och delas ut till aktieägarna som ett börsnoterat bolag med fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 7 miljarder kronor. Även Stockholmsdelen ska vara fortsatt börsnoterat och här kommer initialt ligga fastigheter med ett värde på cirka 30 miljarder kronor.

”Herr Paulsson är ju inte känd för att sitta still i båten utan för att systematiskt röra om och göra transaktioner hela tiden för att plocka fram värden. Nu blir det lättare att se vilken avkastning de bägge delarna genererar”, säger en analytiker.

Wihlborgs motivering till affären är att den tydliggör värden och potential i respektive region, enligt ett pressmeddelande.

”Nu får Öresundsdelen bättre möjligheter att växa och om nu Stockholmsmarknaden förbättrar sig, med högre hyresnivåer och lägre vakanser, kommer det även bli mycket tydligare hur det slår i Stockholmsdelen”, säger en analytiker.

Ett alternativ till att dela ut fastigheterna i Öresundsregionen hade varit en försäljning. Måndagens besked stänger dock inte den dörren.

”Det kan bli som med Bostadsaktiebolaget Drott. Där hade Wihlborgs en massa spekulanter men valde att börsnotera sedan kom det ändå ett bud från Stena”, säger en analytiker.

”Det är större chans för bud ju renare de respektive delarna är. Om exempelvis en utländsk investerare skulle vilja köpa Stockholmsfastigheterna har Öresundsdelen varit en liten hämsko och en separat Öresundsdel skulle kunna intressera någon svensk investerare. Det här ökar sannolikheten för att det kan komma något bud”, säger en annan analytiker.

Wihlborgs har klättrat drygt 30 procent det senaste kvartalet men reaktionen på utdelningsplanerna var på måndagsförmiddagen en nedgång med 1:50 till 135:50 kronor.

”Det här gör inte så mycket för värderingen av Wihlborg” och ”affären borde ha en positiv kurseffekt”, är några av analytikerkommentarerna.

”Det finns ingen information om hur den finansiella strukturen ser ut och det gör säkert att marknaden blir lite avvaktande”, säger en annan.

Mats Torgander 08-736 59 02 Nyhetsbyrån Direkt

(Direkt)