BTS: JESSICA SKON NY VD, TIDIGARE VD FÖRESLÅS SOM ORDFÖRANDE

2022-04-11 19:09:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsultbolaget BTS har utsett Jessica Skon till ny vd, vilket innebär att grundaren Henrik Ekelund lämnar vd-posten efter 36 år. Han föreslås i stället att bli styrelseordförande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Jessica Skon är för närvarande vd för BTS Nordamerika.

Philios Andreou har även utsetts som vice vd. Han är för närvarande ansvarig för BTS Övriga Marknader.

Båda tillträder sina nya tjänster den 16 maj.

"Tidpunkten för successionen är väl vald, med tanke på BTS starka position, bolagets mycket positiva utveckling och ljusa framtidsutsikter", kommenterar Henrik Ekelund i pressmeddelandet.

Jessica Skon har arbetat på BTS sedan 1999 och Philios Andreou har arbetat på BTS sedan 2003.

En enig valberedning i BTS föreslår Henrik Ekelund som ny ordförande i bolagets styrelse. Därutöver kommer Henrik Ekelund även att bistå BTS med rådgivning inriktat på speciella tillväxtprojekt.

Reinhold Geijer har varit styrelsens ordförande sedan 2016 och valberedningen föreslår att han ska kvarstå i styrelsen.Direkt-SE