BTS skriver upp helårsprognosen

Publicerad 2017-08-22 08:16

Rapport BTS ökade både vinsten och omsättningen under det andra kvartalet. Nu skriver strategi- och utbildningsbolaget upp helårsprognosen.

BTS redovisar ett resultat efter skatt på 28,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (21,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:52 kronor (1:17).

Nettoomsättningen uppgick till 332 miljoner kronor (282).

Resultatet före skatt uppgick till 42,2 miljoner kronor (32,5).

Skriver upp helårsprognosen

BTS bedömer att resultatet före skatt 21017 blir väsentligt bättre än 2016 års utfall som blev 111 miljoner kronor.

Det framgår i halvårsrapporten.

Detta skiljer sig från den prognos som angavs i föregående rapport då resultatet i år bedömdes bli bättre än förra året.

”Vi gör vårt bästa första halvår någonsin med rekordintäkter och rekordresultat”, skriver vd Henrik Ekelund.

Under första halvåret steg intäkterna med 14 procent och resultatet ökade 37 procent.

”Samtliga de fyra förvärv vi genomfört under de senaste åren – i Italien, Australien, Sydafrika samt Fenestra i Nordamerika – har integrerats väl och bidrar positivt till vår tillväxt. Vi fortsätter att söka förvärv med goda möjligheter till synergier och värdeutveckling”, säger Henrik Ekelund.