BT Industries visar lägre vinst

Publicerad 2007-11-20 17:17

BT Industries visar vinst efter finansnetto på 796 miljoner kronor för 2002. Det är en försämring med tio procent jämfört med föregående år.

Under året steg orderingången med tre procent till 12 556 miljoner kronor medan faktureringen minskade med sju procent till 12 329 miljoner kronor.

Enligt bolaget har den kraftiga minskningen i efterfrågan på truckar som inleddes i Nord