Klädkedjan JC:s värde har skrivits ned till noll

Brutal utspädning i RNB

Publicerad 2013-03-26 09:51

Kommentar Villkoren för nyemissionen i modebolaget Retail and Brands fick aktien att rasa på börsen. Så gör du med dina teckningsrätter – och om du står utanför bolaget.

Det pressade klädföretaget RNB, Retail and Brands, ska återigen ha nyemission. Uppsidan i den här typen av problembolag är stor när det väl vänder, men risken är minst lika stor. Under de senaste åren har istället RNB:s resultatutveckling varit präglad av förluster och aktien har kraschat.

Nu ska återigen pengar pumpas in – den här gången är det 450 miljoner kr. Kapitalet behövs då JC skrivits ned till noll i värde, kassaflödet från rörelsen är negativt, marknaden är fortsatt svag, lån ska betalas tillbaka för att sänka räntekostnaderna, rationaliseringarna kostar, en internationell expansion har inletts, samt Sisters ska avvecklas.

De planerade villkoren för nyemissionen innebär en brutal utspädning av antalet aktier då varje befintlig aktie ger rätt att teckna 40 nya aktier för 0,07 kr styck. Teckningsperioden är 8 – 22 april. Det finns ingen anledning att kasta goda pengar efter dåliga, men utspädningen är så stor att har du varit med så här långt i aktien är du nästan tvungen att utnyttja teckningsrätterna.

Teckningskursen på 7 öre är bara en tiondel av aktiekursen. Då börskurser brukar söka sig ned mot teckningskursen riskerar aktiens utveckling att bli svag framöver, främst den 28 mars då det är första dagen som aktien handlas exklusive teckningsrätterna. Värdet på dessa lär därmed inte bli särskilt högt.

Det här är en vanlig strategi nuförtiden, att sätta teckningskursen så lågt att aktieägarna tvingas teckna för att inte bli så extremt utspädda. För dig som däremot inte är aktieägare i RNB är det lika bra att stå utanför ett tag till. Risken i problembolag betalar sig sällan tillräckligt bra.