Storbritannien Den brittiska centralbanken höjde på torsdagen basräntan med 75 punkter till 3,00 procent (2,25). Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytikerna att styrräntan skulle höjas med 75 punkter till 3,00 procent. Beslutet om räntan var oenigt, en ledamot, Silvano Tenreyro, ville höja styrräntan med 25 punkter och en, Swati Dighra, ville höja med 50 punkter.

BOE skriver i pressmeddelandet att majoriteten i den penningpolitiska kommittén (MPC) bedömer att ytterligare räntehöjningar kommer att krävas för att inflationen uthålligt ska återgå till målet, men till en lägre topp än vad marknaden för närvarande prisar in.

”Det finns dock betydande osäkerhet runt utsikterna. Kommittén bedömer fortsatt att om utsikterna antyder ett mer ihållande inflationstryck så kommer den att svara kraftfullt, vid behov”, framgår det av pressmeddelandet.

MPC noterar att det sedan föregående prognos har skett en ”signifikant utveckling” i finanspolitiken. Osäkerheten runt utsikterna för energipriserna har minskat något till följd av regeringens interventioner. Kommitténs antagande i den nya prognosen är att ett visst fortsatt finanspolitiskt stöd kommer att fortsätta bortom den nuvarande sexmånadersperioden för energiprisgarantierna.

”Ett sådant stöd skulle mekaniskt begränsa ytterligare uppgångar i energikomponenten i KPI-inflationen signifikant, och minska volatiliteten. Men genom att stödja den aggregerade efterfrågan relativt augustiprognosen kan stödet stärka inflationstrycket i varor och tjänster exklusive energi”, skriver MPC.

Kommittén tillägger att andra finanspolitiska åtgärder, som har annonserats till och med den 17 oktober, också stöder efterfrågan relativt antagandena i augustiprognosen. Den nya prognosen antar inte att några nya åtgärder kommer att annonseras i höstbudgeten som ska presenteras den 17 november.