Aktie Den brittiska banken Barclays får böter på 361 miljoner dollar i USA för ett misstag som ledde till att banken "översålde" strukturerade finansiella produkter (derivat) till ett värde av 17,7 miljarder dollar, framgår av ett pressmeddelande.

Felet uppdagades tidigare i år, då det stod klart att Barclays av misstag sålt strukturerade produkter och börshandlade ”notes” – icke säkerställda skuldväxlar som följer ett underliggande index. Barclays råkade sälja 75 procent fler av de nämnda värdepappren än den tillåtna gränsen på 20,8 miljarder dollar. Gränsen hade kommit till genom en överenskommelse med amerikanska finansinspektionen SEC.

SEC konstaterar att banken misslyckats med att implementera interna kontrollsystem för att följa upp transaktioner i realtid.

”Vi vitsordar Barclays arbete med att identifiera, avslöja och återställa felet, men kontrollen och felets magnitud är helt ofattbart”, skriver SEC:s regelefterlevnadschef Gurbir Grewal i ett uttalande.

Köparna av värdepappren, som är att betrakta som icke-registrerade säkerheter, hade rätt att begära Barclays på återköp till originalpris jämte ränta. Banken tog en kostnad på 1,3 miljarder pund i andra kvartalet som en konsekvens av återköpen. Till detta kommer nu alltså 361 miljoner dollar i böter och ränta till SEC. 161 miljoner av dessa skrivs dock av från bötesbeloppet givet att återköpserbjudandet mot de kunder som drabbats anses kompensera för denna summa, som representerar orättmätig vinst och ränta.

Bötesbeloppet på 361 miljoner dollar motsvarar drygt 4 miljarder kronor.