Rapport Hanza går bra visar den senaste kvartalsrapporten. Hade det inte varit för bristen av råvaror och komponenter hade det gått ännu bättre.

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett ebita-resultat om 57,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (40,4).

Resultatet efter skatt blev 36,2 miljoner kronor (26,0). Resultat per aktie blev 1:01 kronor (0:73).

Nettoomsättningen kom in på 886 miljoner kronor för perioden (634).

I juni aviserade Hanza en omvänd vinstvarning där prognosen för det andra kvartalets omsättning höjdes till 850 miljoner kronor, från 634 miljoner kronor. Utsikterna för rörelseresultatet höjdes då även till 50 miljoner kronor från 40 miljoner kronor.

Prognoshöjningen i juni hänvisades till en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år.

I Hanzas kvartalsrapport för det andra kvartalet framgår det att bolaget inte har sett några tecken på att konjunkturen skulle ha ändrats. Det som begränsar tillväxten och lönsamheten är fortsatt tillgången på råvaror och komponenter.

Samtidigt spår Hanza att situationen kommer förbättras framgent.

Bolagets tillväxt uppges samtidigt ha lett till kapacitetsutmaningar i segment Övriga marknader, men kommer åtgärdas genom olika projekt i expansionsprogrammet som slutförs innevarande år.