Notering Teckningskursen i Synsams erbjudande av befintliga aktier har satts till ett spann 46-56 kronor per aktie, motsvarande en värdering mellan 6,9-8,4 miljarder kronor. Det framgår av prospektet.

Baserat på prisintervallet blir det totala värdet på erbjudandet 2,1-2,5 miljarder kronor. Aktierna som säljs av huvudägaren CVC motsvarar 35 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, C Worldwide Asset Management Fondsmaeglerselskab Danmarks filial i Sverige har åtagit sig att förvärva aktier till ett värde om 950 miljoner kronor, motsvarande 12,4 procent av erbjudandet.

Teckningskursen förväntas pågå mellan den 21 oktober och den 28 oktober med planerad första dag för handel den 29 oktober.