Notering Prisintervallet i Volvo Cars börsintroduktion har fastställas inom intervallet 53–68 kronor per aktie. Pengarna som tas in i samband med noteringen ska gå till batteriproduktion i Europa, USA och Kina.

Intervallet motsvarar ett marknadsvärde om 163–200 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande och efter övriga förändringar i kapitalstrukturen som genomförs.

Nyemissionen av stamaktier förväntas tillföra Volvo Cars en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

AMF, Swedbank, If Skadeförsäkring, Nordea, Skandia, Livförsäkringsbolaget Skandia samt Danica Pension har åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 26 procent av bruttolikviden.

Omkring 19,5-24 procent av aktierna kommer handlas fritt (så kallad free float).

Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå 19–27 oktober. För allmänheten pågår den 19–26 oktober.

Första beräknad handelsdag är den 28 oktober.

Pengarna ska gå till batteriproduktion

Volvo Cars ska använda det kapital som bolaget får in i samband med börsnoteringen i Stockholm till batteriproduktion i Europa, USA och Kina.

”Första steget blir en fabrik i Europa. Var exakt är oklart än så länge, men den kommer att bli klar inom ett par år”, sade Volvo Cars finanschef Björn Annwall vid måndagens presskonferens med anledning av att bolaget offentliggjort prospektet inför börsnoteringen i Stockholm som är planerad att ske den 28 oktober.

Pengarna ska också gå till vidare utveckling av batterier och en egen (”inhouse”) produktion av elektriska motorer.

I samband med noteringen tillförs Volvo Cars brutto cirka 25 miljarder kronor.

Bolaget upprepade även under presskonferensen sina mål om att vid ”mitten av decenniet” ha en försäljning om 1,2 miljoner bilar med en rörelsemarginal på 8-10 procent. Hälften av försäljningen ska då utgöras av helt elektriska bilar och senast 2030 ska hela produktionen utgöras av elektriska bilar.

Kapitalet vid börsnoteringen ska också användas till utbyggd produktionskapacitet för att ge stöd åt framtida tillväxt, bortom de 1,2 miljoner bilar som bolaget har som mål till i mitten av decenniet, uppgav Björn Annwall.

Under presskonferensen väcktes frågan om huvudägaren Geelys stöd för transaktionen även om kursen hamnar i den lägre delen av intervallet.

”Geely gör inte det här för att realisera vinst (‘cash in’) på Volvo Cars. De gör detta för att få en bredare ägarbas och de avser att vara storägare under en överskådlig framtid”, var beskedet från Björn Annwall.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson tillade att om det uppstår ett ”extra stort” intresse från privata investerare i samband med noteringen är Geely berett att erbjuda ett ”extra andra erbjudande”, utan att precisera det vidare.