Olja Den senaste tidens positiva prisutveckling för råoljorna såg ut att hålla i sig under tisdagsmorgonen, med uppgångar för såväl Brent som WTI. Priset på Brent sågs strax över 80-dollarstrecket per fat, en nivå som inte skådats på nästan tre år.

Bakomliggande faktorer till de stigande oljepriserna är flera, varav en är oro för att utbudet av det svarta guldet är något för snävt i takt med att pandemirestriktioner lättas på flera håll runtom i världen.

”Marknadssentimentet såg fortsatt starkt ut med ett snävare utbud och en återhämtande efterfrågan från flera håll i världen”, sade analytikern Toshitaka Tazawa vid Fujitomi Securities, rapporterar Reuters.

I Japan, där coronasituationen varit påtaglig varpå nödlägen utropats inom flera regioner, avser regeringen att undersöka möjligheterna att återgå till mer normala förhållanden och häva nödläget från och med i oktober. Det efter att antalet nya smittade av coronaviruset ser ut att avta och belastningen för sjukhus lättas, uppgav landets finansminister Yasutoshi Nishimura på tisdagen.

Enligt analytiker väntas oljekonsumtionen öka mot bakgrund av snabba och branta prisstegringar för naturgas och kol.

”Efterfrågan på olja väntas stiga med ytterligare 0,5 miljoner fat per dag, eller 0,5 procent av den dagliga globala oljekonsumtionen, i samband med att höga gaspriser tvingar konsumenter att byta från gas till olja”, noterade råvaruanalytikern Vivek Dhar på Commonwealth Bank i en kommentar, enligt Reuters.