BRAVIDA: SPÅR FORTSATT GOD EFTERFRÅGAN PÅ SERVICE

2023-02-14 08:00:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Installationsföretaget Bravida bedömer att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god medan efterfrågan på installationer påverkas mer av den makroekonomiska miljön. Exempelvis kan höga räntor och hög inflation skjuta upp investeringsbeslut.

Det framgår av bokslutsrapporten där bolaget samtidigt framhåller att de makroekonomiska faktorerna som hög inflation, högre räntor och försämrad konjunktur gör marknaden framöver svårbedömd.

"Efterfrågan på installationer i nybyggnationer kommer sannolikt att minska, vilket i huvudsak syns på en vikande efterfrågan på nya bostäder. Nybyggnationer av bostäder står för cirka 9 procent av Bravidas omsättning. Installationer i övriga typer av fastigheter bedömer jag dock som fortsatt stabil under de närmsta kvartalen", skriver vd Mattias Johansson i delårsrapporten.

"Den gröna omställningen skapar också möjligheter för oss. Elektrifieringen, digitaliseringen och behovet av fastigheters energieffektivisering skapar en efterfrågan av våra tjänster vilket gör Bravida väl positionerad för framtiden", uppger han vidare.Direkt-SE