Ingen tillväxt för Bravida

Publicerad 2016-07-22 10:50

Rapport Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat på 227 miljoner kr för det andra kvartalet. Det kan jämföras mot förväntade 219 miljoner kronor enligt SME Direkts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 3 800 miljoner kr (3 660). Här låg SME-förväntningen på 4 021).

Bravidas organiska tillväxt låg på 0 procent under det andra kvartalet, klart understigande analytikernas snittförväntningar på knappt 4 procent.

I rapportens vd-ord pekar Mattias Johansson på att serviceaffären växte med 6 procent organiskt under perioden men att installationsverksamheten minskade.

”Huvudorsaken till detta är att under 2014 och 2015 producerades ett flertal stora installationsprojekt som färdigställdes i slutet av 2015 och i början av 2016”, skriver han.

Det finns även en geografisk dimension i förklaringen till den obefintliga tillväxten.

”Den organiska tillväxten har även påverkats negativt av vikande efterfrågan i sydvästra Norge, vilket beror på lägre aktivitet i olje- och gassektorn”, skriver Mattias Johansson som betonar att tillväxttrenden under kvartalet var uppåtgående och att juni kunde summeras med positiv organisk tillväxt.

”Vi uppskattar att marknaden kommer att vara fortsatt god i Sverige, stabil i Norge och Danmark samt successivt förbättras i Finland”, skriver VVS-installatörens vd.