Bravida strax över förväntan

Publicerad 2017-11-10 07:38

Rapport Installationsbolaget Bravidas rapport kom in strax över analytikernas förväntningar. Men verksamhetetn i Danmark tynger resultatet.

Bravida redovisar ett rörelseresultat på 222 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017, mot SME-förväntningar på 220 miljoner kronor.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent, mot förväntningar på 5,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.926 miljoner kronor (SME-förväntning: 3.898).

Danmark tynger

Danmarks rörelsemarginal, plumpen i Bravidas protokoll för det tredje kvartalet, tyngdes av en projektnedskrivning.

Det skriver vd Mattias Johansson i kvartalsrapporten, där han även bedömer att marknaden för tekniska installationer och service kommer att vara fortsatt god i Sverige och Norge, stabil i Danmark samt förbättras i Finland.

”Jag räknar med att vi framöver kommer se en avmattning i nybyggnation av bostäder i Sverige och Norge”, skriver han också.

Byggkonjunkturen i Danmark betecknas som stabil även i rapportens avsnitt om Danmark, med en förbättrad bostadsmarknad med ökad efterfrågan, och med nybyggnation och renovering av både offentliga byggnader och bostäder som bidrag till stabiliteten.

Nettoomsättningen för Bravida i Danmark ökade med 5 procent, hänförbart till installationsverksamheten, medan försening i ett stort installationsprojekt har påverkat omsättningstillväxten negativt.

Vad för slags lönsamhetstyngande projektnedskrivning det är fråga om framgår inte av Danmarksavsnittet.

Rörelseresultatet i Bravidas danska verksamhet minskade till 21 från 30 miljoner kronor, tvärtemot en väntad ökning till 33,6 miljoner enligt SME Direkt.

Tack vare större ökning i Bravidas svenska rörelseresultat blev koncernfacit trots det något bättre än förväntningarna: rörelseresultatet steg från 189 till 222 miljoner kronor, mot väntade 220 miljoner.