Bravida förbättrade resultatet

Publicerad 2015-11-26 07:43

Rapport Installationsbolaget Bravida förbättrade resultatet och ökade omsättningen under det tredje kvartalet.

Bravida redovisar ett resultat efter skatt på 109 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015 (58). Resultatet per aktie uppgick till 0:54 kronor (0:29).

Rörelseresultatet uppgick till 168 miljoner kronor (160), och rörelsemarginalen blev 5,1 procent (5,8).

Under kvartalet tog Bravida särskilda kostnader om 27 miljoner kronor (10). Justerat för dessa uppgick rörelsemarginalen till 5,9 procent under kvartalet (6,1).

Nettoomsättningen uppgick till 3.302 miljoner kronor (2.772).

Växer snabbare än marknaden

Bravidas organiska tillväxt uppgick uppgick till 6 procent under det tredje kvartalet, respektive 7 procent för niomånadersperioden som helhet.

”Vi fortsätter därigenom att växa organiskt snabbare än marknaden och vi fortsätter att prioritera lönsamhet framför volym”, skriver vd Mattias Johansson i en kommentar i delårsrapporten.

Bolagets justerade rörelseresultat ökade med 15 procent i kvartalet till 195 miljoner kronor. Ökningen hänvisas till bolagets strategiska förbättringsarbete och ett starkt kostnadsfokus.

”Det handlar om ett antal lönsamhetshöjande initiativ där en betydande del kommer från vårt produktivitetsprogram. Under fjärde kvartalet kommer vi dessutom att starta utrullningen av våra två nya initiativ inom inköp och service”, uppger Mattias Johansson.

Under tredje kvartalet ökade Bravidas orderingång med 26 procent till 3.458 miljoner kronor.