Bravida: Resultatet något högre än väntat

Publicerad 2017-07-25 13:05

Rapport Installationsbolaget Bravida redovisar ett resultat efter skatt på 186 miljoner kr för det andra kvartalet 2017 (163), mot SME-förväntningar på 170 miljoner kr.

Resultatet per aktie uppgick till 0,92 kr (0,81). SME-förväntningen var 0,84 kr.

Nettoomsättningen uppgick till 4 325 miljoner kr  3 800)

SME:s förväntan var 4 375. Den organiska tillväxten var 0 procent, mot väntat +3,5 procent.

Färre arbetsdagar i kvartalet på grund av påskens placering påverkade den organiska tillväxten negativt med 5-6 procentenheter med störst påverkan i Norge.

Det skriver Bravidas vd Mattias Johansson i installationsbolagets kvartalsrapport. Den organiska tillväxten var oförändrad, lägre än SME-förväntningar på i genomsnitt plus 3,5 procent, där fyra bidragsgivare väntade sig mellan 1,7 och 5,0 procents positiv tillväxt.

För det första halvåret, då påskeffekterna i kvartalet neutraliserar varandra, uppgick den organiska tillväxten däremot till 6 procent, med tillväxt i alla Bravidas länder utom Finland.

”Jag är nöjd med att tillväxten kommer från både installations- och serviceverksamheten samt att vi kan leverera en organisk tillväxt som överstiger vårt finansiella mål på 5 procent”, skriver Mattias Johansson i rapporten.

Hans bedömning är att marknaden kommer att vara fortsatt bra i Sverige och Norge, stabil i Danmark samt förbättras i Finland.

Himlen är dock inte molnfri:

”Bristen på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen hämmar dock vår tillväxt och riskerar att fördröja byggstarter. Vi hanterar problemet genom noggrann projektselektering och ökade resurser för rekrytering och kompetensutveckling”, heter det.