Bravida prickade resultatförväntningarna

Publicerad 2017-05-10 08:16

Rapport Installationsbolaget Bravida prickade resultatförväntningarna samtidigt som omsättningen överraskade på uppsidan. Men marginalerna pressas bland annat av etableringen i Finland.

Bravida redovisar ett resultat efter skatt på 151 miljoner kronor för det första kvartalet 2017, mot SME-förväntningar på just 151 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 209 miljoner kronor (175), mot väntade 211 miljoner, och rörelsemarginalen 5,1 procent (5,1), mot väntade 5,4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.115 miljoner kronor (3.427; SME-förväntning: 3.875), efter en organisk tillväxt på 12 procent (3,0), mot väntade 6,5 procent.

Lönsamhet i norskt nyförvärv prioritet

Att skapa lönsamhet i det norska nyförvärvet Oras är Bravidaledningens högsta prioritet under 2017. Det skriver vd Mattias Johansson i onsdagens kvartalsrapport, efter att ha tillträtt vvs-företaget den 8 maj.

”Oras underliggande verksamhet är stabil, men på grund av en hög kostnadsnivå och förluster i vissa enskilda projekt har bolaget sedan några år levererat svaga resultat”, konstaterar han och utlovar därpå tydliga kostnads- och inköpssynergier.

Oras omsätter 1,2 miljarder svenska kronor per år, vilket kan jämföras med Bravidakoncernens 15,5 miljarder under de senaste tolv månaderna.

Negativ tillväxt i Finland

I övrigt lyfter Mattias Johansson från det gångna kvartalet fram att den organiska tillväxten uppgick till 12 procent, med positiv organisk tillväxt i Sverige, Norge och Danmark men negativ i Finland. Under mars gav årets sena påsk viss draghjälp.

Rörelsemarginalen för koncernen blev liksom för ett år sedan 5,1 procent, lägre än det enligt SME Direkt väntade 5,4 procent.

Bolaget skriver angående sin lönsamhet att etableringen i Finland har medfört en utspädning av rörelsemarginalen med 0,2 (0,3) procent, och att en högre andel installationsverksamhet har påverkat rörelsemarginalen negativt då installationsverksamheten generellt har en något lägre marginal än serviceverksamheten.