Rapport Installationsbolaget Bravida slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. 

Bravida redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2020 på 271 miljoner kronor.

Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 266 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 2 procent (5).

Nettoomsättningen uppgick till 5.401 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 5.153 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 250 miljoner kronor, jämfört med förväntade 247 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 196 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 192 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 5.732 miljoner kronor (6.465).

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 14.985 miljoner kronor (13.474).

Kommer prioritera marginal framför volym

Coronautbrottet har haft en begränsad effekt på Bravida-koncernen som helhet. Vissa avdelningar har dock påverkats och framöver kommer marginal att prioriteras före volymtillväxt.

Det skriver vd Mattias Johansson i rapporten för det första kvartalet 2020.

Mattias Johansson skriver att bolagets starka kassaflöde och låga skuldsättning ger möjligheter till att göra förvärv framöver.

”(…)men på grund av osäkerheten för konsekvenserna av den pågående pandemin bedömer vi att förvärvsintensiteten tillfälligt kommer att vara lägre”, skriver han men tillägger att det alltid kommer uppstå affärsmöjligheter och att bolaget står vi väl förberedda att ta hand om dem.

Bolaget har tidigare dragit tillbaka utdelningen som en följd av den rådande osäkerheten rörande covid-19 och potentiella effekter.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.