Rapport Installationsbolaget Bravida nådde inte riktigt hela vägen fram till analytikernas förväntningar. Den organiska tillväxten var dessutom negativ. 

Bravida redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på 266 miljoner kronor.

Ett genomsnitt av sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 273 miljoner kronor.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -4 procent (2).

Nettoomsättningen uppgick till 5.233 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 5.375 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 5.801 miljoner kronor (5.732).

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 14.397 miljoner kronor (14.985).

Bravida bedömer att efterfrågan på den nordiska service- och installationsmarknaden successivt ökar något under 2021.

Det uppger Bravidas vd Mattias Johansson i delårsrapporten.

”När vi återgår till en mer normaliserad situation kommer behovet av service som har blivit eftersatt under pandemin att öka”, skriver Bravida-chefen.

Inom installationsverksamheten ökar efterfrågan på nybyggnation och renovering av bostäder, industrilokaler och lager samt ombyggnad och uppgradering av kontorslokaler, enligt bolaget.

”Vi ser inga problem med materialförsörjningen för närvarande men vi kommer att bli påverkade av stigande råvarupriser, vilket vi tar höjd för i prissättningen av framtida kundleveranser”, uppger Mattias Johansson vidare.

”Även om de kortsiktiga marknadsutsikterna fortsatt är osäkra så kommer efterfrågan på våra tjänster alltid att finnas och dessutom förstärkas av våra kunders ambitioner att hitta hållbara och klimatsmarta lösningar”, tillägger han.

Hittills under 2021 har Bravida tillträtt fem förvärv med en sammanlagd årsomsättning på drygt 300 miljoner kronor.

”Vi har dessutom tecknat avtal om två förvärv i Sverige med en sammanlagd omsättning om cirka 125 miljoner kronor. Vår bedömning är att möjligheten till förvärv är fortsatt mycket goda”, skriver Mattias Johansson.