BRAVIDA: EBITA-RESULTAT 669 MLN KR 4 KV (EST 596)

2023-02-14 07:36:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Installationsbolaget Bravida redovisar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 669 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 596 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 7.945 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 7.254 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var +16 procent (+6).

Nettoresultatet uppgick till 501 miljoner kronor, jämfört med förväntade 451 miljoner kronor.

Orderingången sjönk till 6.816 miljoner kronor (7.251) medan orderstocken vid periodens utgång var 16.881 miljoner kronor (16.519).

För helåret 2022 föreslås en utdelning på 3:25 kronor per aktie, jämfört med förväntade 3:08 kronor. Året innan var utdelningen 3:00 kronor per aktie.Direkt-SE