Bravida: Bain sålde 30 miljoner aktier för 57,75 kr

Publicerad 2017-02-23 08:45

Aktier Bravissima Holding, som kontrolleras av Bain Capital Private Equity, har sålt 30 miljoner aktier i installationsbolaget Bravida till kursen 57,75 kr per aktie genom en så kallad accelererad bookbuilding-process inriktad mot institutionella investerare.

Jämfört med Bravidas stängningskurs på onsdagen vid 60,60 kr innebär det en rabatt på 2,85 kr per aktie, motsvarande 4,7 procent.

Efter Stockholmsbörsens stängning på onsdagen meddelades att Bain hade givit ett antal investmentbanker i uppdrag att utforska möjligheten att sälja upp till 25 miljoner Bravida-aktier. Försäljningen utökades till 30 miljoner aktier med hänvisning till stark efterfrågan.

Nu äger Bravissima cirka 31,4 miljoner aktier i Bravida, motsvarande 15,5 procent av antalet aktier och 15,6 procent av rösterna.

Före försäljningen hade säljaren 61,4 miljoner aktier i Bravida, motsvarande 30,3 procent av antalet aktier och 30,4 procent av rösterna.

Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de kvarvarande aktierna under de närmaste 60 dagarna, vilket meddelades redan under onsdagen.

Deutsche Bank och Nordea var joint bookrunners. Rothshild agerade finansiell rådgivare åt säljaren.