Aktie Styrelsen i installationsbolaget Bravida återinför det tidigare återkallade förslaget om utdelning på 2:25 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Styrelsen har nu utvärderat Bravidas utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna, med slutsatsen att Bravidas finansiella ställning fortsatt är stark”, skriver bolaget som motivering till att beslutet om återinförd utdelning tas.

Bravida kommer i samband med beslutet återbetala det permitteringsstöd som bolaget erhållit i Sverige relaterat till covid-19-pandemin.

Detta uppges få en negativ resultateffekt för 2020 på cirka 8 miljoner kronor.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma som förväntas hållas i slutet av oktober. I samband med denna extra bolagsstämma kommer styrelsen också föreslå att stämman beslutar att anta det långsiktiga incitamentsprogram, LTIP 2020, som återkallades i april i år av samma skäl som utdelningen.