Bratt: Trendskifte för banker i spararnas portföljer

Publicerad 2020-08-13 04:00

Sektor Under 2019 var bankerna klara spararfavoriter. Inte minst gällde det för Swedbank som var den mest nettoköpta aktien under hela det året. Men nu syns ett tydligt skifte i synen på storbankerna. Under juni var till exempel Handelsbanken den mest nettosålda aktien bland Nordnets sparare, medan Swedbank var den aktie spararna helst sålde under juli, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Frida Bratt konstaterar dock också att just Swedbank gått starkt med en uppgång på 40 procent på bara tre månader.

– Det är inga enorma förändringar, men likväl ett tydligt trendskifte eftersom bankerna varit så populära köp under så lång tid. Många passar på att sälja av just nu, säger hon.

– Det tycks också som om Swedbank lämnat det värsta bakom sig vad gäller kostnader för åtgärder mot penningtvättsproblematiken och banken kom med en bra rapport. Handelsbanken är den svenska storbank där ägarantalet ökat något under sommaren, vilket sannolikt hänger ihop med att aktien inte alls hängt med i uppgången, säger Frida Bratt.

Ljusnar i sektorn

Hon ser också att det ljusnar för sektorn. Framför allt Handelsbanken och Nordea har gjort något för att hejda kostnadsutvecklingen som länge varit en ”knäckfråga” för storbankerna.

Kreditförlusterna har dock ökat kraftigt i och med coronakrisen, men överlag var de lägre än väntat under andra kvartalet.

– Men osäkerheten blir ändå hög när nivåerna är svåra att jämföra bankerna emellan. De följer alla samma nya regelverk, att förmodade kreditförluster ska tas i ett tidigare skede, men analysmodellerna säger helt enkelt olika om konjunkturläget. Det gör bankerna svåra att jämföra med varandra för både analytiker och privatsparare, säger Frida Bratt.

Reporäntan stör

Annat som talar emot banksektorn är utsikterna till högre reporänta, som i och med corona tycks obefintliga. Och konkurrensen, framför allt på bolånemarknaden, fortsätter, menar hon.

– Men jag tror ändå att vi kan få en spännande höst för bankerna när lite mer konjunkturokänsliga sektorer kan komma att premieras, och om man kan lägga penningtvättsproblemen bakom sig.

Tabellen nedan visar förändringen av antalet ägare via Nordnets plattform sedan slutet av maj:

Bank Ändring ant ägare, %
Swedbank -4
Nordea -3
SEB -4
Handelsbanken 3
Danske Bank -2
DNB -9
Sampo 9
Källa: Nordnet 12/8 -20