Frida Bratt, sparekonom, Nordnet.

Aktier Småbolag och storbolag har gått åt vitt skilda håll sedan årsskiftet. Medan de stora och mellanstora bolagen stigit över 30 procent sedan årsskiftet har First North 25 fallit med över 10 procent. Det är en förvånansvärt stor skillnad, anser Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Förklaringen är rotationen mot bank och cykliskt, och inom den kategorin finns några av Stockholmsbörsens största bolag. Ett annat skäl till denna utveckling är inflationsoron, som slår mot tillväxtbolagen, av vilka det finns många på First North, menar Frida Bratt. Och många av dem är digitala tillväxtbolag.

Bland dessa mindre tillväxtbolag finns flera av småspararnas favoriter, till exempel Embracer, Storytel, Azelio, Paradox och Kambi, men även Powercell, som är en av de aktier som gått allra sämst i First North 25 i år, ned 47 procent sedan årsskiftet.

”Rusning utan dess like”

– Den här trista utvecklingen följer ju på en rusning nästan utan dess like i många bolag. Det är nästan naturligt med en korrektion i bolag som gått så starkt, särskilt när vi har en inflationsoro som kommer och går, som specifikt slår mot tillväxtbolag, säger Frida Bratt.

Hon pekar på att spararna var uthålliga i sina köp av favoritaktierna, och de köpte långt in i våren, trots att många av aktierna redan då började ”ta stryk”.

– Men efter april kan vi se ett skifte där intresset för dem planat ut, säger hon.

Men att köplusten avtagit är inte detsamma som att spararna har sålt av, utan det är bara intresset som har börjat minska.

”Gynnsamt för mindre tillväxtbolag”

– Många sparare är långsiktiga och vet att om vi tittar några år bakåt har småbolag utklassat större bolag.

I det här resonemanget bör man ta hänsyn till att den här perioden på börsen präglats av extremt låga räntor, vilket gynnat mindre tillväxtbolag.

– För att orka ha is i magen när det ser mörkt ut är diversifiering krockkudden framför andra. Även om till exempel Powercell och Kambi är helt olika inom vitt skilda sektorer, så är båda tillväxtbolag som kan drabbas på samma sätt av exempelvis inflationsoro. När du tänker diversifiering så behöver du också ha med den parametern. Sedan finns ju givetvis en operativ risk som är högre i den här typen av bolag. Det har inte minst investerare i Kambi fått känna på, säger Frida Bratt.

”Teorin talar för tillväxt”

Som det ser ut nu är det inflationsoro och oro för deltavarianten av viruset som avgör börshösten, menar hon. De amerikanska långräntorna har pressats och oron ökar lite för deltavariantens spridning. I teorin talar det för tillväxt snarare än ”gammelbörs” den närmaste tiden, är Frida Bratts slutsats.

Graf: Nedanstående kurvor jämför Stockholmsbörsen och First North 25 sedan årsskiftet. Medan large och mid cap stigit över 30 procent, så har First North 25 fallit med över 10 procent:

graf-bratt

Tabeller: De båda tabellerna nedan visar den procentuella förändringen av antalet ägare via Nordnet i småspararfavoriter på First North. Den översta tabellen visar förändringen i procent sedan årsskiftet, medan den andra tabellen visar förändringen i procent sedan den 30 april:

Förändring antal ägare i småspararfavoriter på First North sedan årsskiftet (via Nordnet):
Powercell 18
Kambi 134
Paradox 3
Azelio 32
Storytel 7
Embracer 57
   
   
   
Förändring antal ägare sedan 30 april via Nordnet
Powercell -1
Kambi 15
Paradox -3
Azelio 0
Storytel -1
Embracer 7
Källa: Nordnet