Frida Bratt, sparekonom, Nordnet.

Sektor Bankerna tillhör sommarens rapportvinnare, men det har inte påverkat spararnas attityder gentemot storbankerna, konstaterar Nordnets sparekonom Frida Bratt. Spararna fortsätter att sälja av sina innehav, och mest har de dumpat Swedbank och SEB, enligt en sammanställning hon har gjort av Nordnets privatsparares aktieaffärer efter rapportperioden.

Storbankerna klarade sig helskinnade igenom rapportperioden och rapporterade vinster som var klart över förväntan. Dessutom var kreditförlusterna inte heller så höga som många befarat att de skulle bli efter över ett år med pandemi.

Tonen i rapporterna var överlag positiv och räntenettona starka, menar Frida Bratt. Och Swedbank kunde, efter en tid med fallande marknadsandelar på bolån, rapportera ökade andelar igen.

– Även på börsen har storbankerna varit vinnare. Framför allt Nordea, som stigit med inte mindre än 54 procent i år. SEB har stigit med 40 procent. Den rotation mot ”gammelbörs”, bort från tillväxt, vi såg under våren gynnade storbankerna, säger hon.

Trots idel positiva nyheter från storbankerna har privatspararna hos Nordnet snarare sålt av innehaven än motsatsen.

”Nordea klarar sig bäst”

– Nordea är den enda bank där antalet ägare av aktien via Nordnet har ökat under det senaste halvåret, och det med 1 procent. I resterande banker har antalet sparare som äger aktierna minskat det senaste halvåret, säger Frida Bratt.

När det gäller just Nordea, som tidigare haft stora strukturella problem och höga kostnader, har den nye vd:n Frank Vang-Jensen framgångsrik tagit tag i, menar hon, vilket lett till att Nordea belönats på börsen.

De övriga storbankerna har inte lockat. Spararna har främst sålt Swedbank, men även SEB, två banker som ju riskerar eventuella amerikanska böter. Och Handelsbanken har inte heller fått nya aktieägare, antalet har minskat med 2 procent.

Varför har det blivit så?

– Kanske är det osäkerheten kring när utdelningarna kan komma igång som vanligt, hotet om böter och att bank ibland anses vara lite trist som investeringsobjekt som fått spararna att skippa banktåget för den här gången. I år har privatsparare i stället i mångt och mycket satsat på pandemiförlorare och andra, säger Frida Bratt.

Tabell: De två tabellerna nedan visar dels hur antalet ägare av storbanksaktier via Nordnet förändrats sedan årsskiftet, dels hur kursutvecklingen varit sedan årsskiftet för samma banker.

 

Förändring antalet ägare via Nordnet sedan årsskiftet, %
Nordea 1
Handelsbanken -2
SEB -5
Swedbank

-6

 

Kursutveckling sedan 210101, %:
Nordea 54
SEB 40
Handelsbanken 20
Swedbank 17
Kurser från 9/8 -21.