Placera Utdelningsaktier, råvaror, globalfonder och USA har varit spararnas recept för att ta sig igenom det dystra börsåret 2022. Det visar statistik från Nordnet.

På aktiesidan är det Investor och SBB som månad efter månad turats om att vara den mest nettoköpta aktien hos Nordnets kunder.

– Många sparare har trots börsoron fortsatt att köpa på i befintliga innehav som man ser på långsiktigt. Utdelningsstrategin gjorde något av en comeback 2022, ett år då lönsamhet och stabilitet generellt premierades. I övrigt kan vi bland annat se att förtroendet för Ilija Batljans SBB fortfarande är skyhögt bland privatspararna, samtidigt som SSAB storköptes under årets första halva, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

De fem mest nettoköpta aktierna hos Nordnet Sverige 2022:
Investor
SBB
SSAB
Nibe
Volvo

När det gäller fonder är det breda innehav som globalfonder och USA-fonder som lockat.

– USA ligger före exempelvis Europa vad gäller inflationsbekämpning och räntehöjningar, men framför allt har den starka dollarn hjälpt till att stötta upp fondernas utveckling ur svenska fondsparares perspektiv. Och man ska komma ihåg att globalfonder består av upp emot 70 procent USA. Även tillväxtmarknadsfonder har varit populära, säger Frida Bratt.

De fem mest nettoköpta fonderna hos Nordnet Sverige 2022:
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Länsförsäkringar Global Index
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index
Öhman Emerging Markets
Spiltan Globalfond Investmentbolag

Att många velat exponera sig mot råvaror syns tydligt i statistiken för börshandlade produkter. Men börshandlade produkter har också använts för att gå kort i olika tillgångar.

– Av alla tillgångar som går att handla via ETP:er är det råvaror, och däribland olja, som har varit allra mest populärt att handla, och det är kanske föga förvånande med tanke på råvaru- och energimarknadens utveckling i år. Populäraste underliggande indexet har varit tyska DAX, medan den i särklass populäraste underliggande aktien är Tesla. Det gäller oavsett om man vill gå lång eller kort. När spararna har handlat börshandlade produkter under året har 47 procent av omsättningen gått till produkter som använts för att ”korta” en tillgång, säger Frida Bratt.

Populäraste underliggande tillgångsslag i börshandlade produkter:
Råvaror
Aktieindex
Räntor
Populäraste underliggande index i börshandlade produkter:
DAX Index
NDX Index
OMXS30 Index
Populäraste underliggande aktier i börshandlade produkter:
Tesla
Evolution
REC Silicon