Fonder I morse meddelades att Evolution Gaming efter årsskiftet tar plats i OMXS30-indexet. Men många fondbolag har exkluderat aktien av etiska skäl och Nordnets sparekonom Frida Bratt tror att vi framöver kommer att se ett växande intresse för indexnära fonder istället för fonder som slaviskt följer index.

Att Evolution nu tas in gör att de indexfonder som replikerar OMXS30-indexet nu måste ta in aktien bland innehaven.

– Det är positivt för alla aktieägare i Evolution Gaming, och bland privatsparare är de många. Men samtidigt har trenden med just Evolution Gaming varit att aktiva förvaltare lämnat bolaget och hela sektorn av etiska skäl, vilket har lett till en förändring av ägarbilden, säger Frida Bratt.

Hon konstaterar att det finns en mycket stor efterfrågan på sparande enligt ESG-kriterier. Samtidigt kan det faktum att Evolution Gaming nu inkluderas i fler indexfonder göra att debatten om ESG tar fart igen.

– Jag tror att fler sparare kommer vilja se fonder som till en låg förvaltning följer index men utesluter spel, tobak, vapen etc, säger Bratt.

Hon tror därför att vi kommer att få en trend mot ännu fler indexnära fonder, det vill säga fonder som i stort sett följer index men som har möjlighet att välja bort vissa aktier. 

– Då kan fonden ta sig frihet att utestänga vissa innehav av hållbarhetsskäl. Och eftersom hållbarhetstrenden knappast kommer att avta så tror jag helt enkelt på ett ökat utbud av indexnära fonder med hållbarhetsprofil. Sådana finns redan, men de lär bli fler. Men det innebär ju också att den indexnära fonden kan gå både bättre och sämre än den rena indexfonden, och det måste fondspararen vara medveten om, säger Frida Bratt.