Aktier Har du Kinnevik i portföljen är det dags att agera nu. Investmentbolaget befinner sig mitt i en omstöpning. Den nya färdriktningen innebär ökat fokus på tillväxt och startups. Det stora Zalando-innehavet i Kinneviks portfölj har ”växt ur sin kostym”, säger Frida Bratt, Nordnets sparekonom.  

Som aktieägare gäller det att hålla koll och vara aktiv när företagshändelser av den här typen inträffar, menar Frida Bratt.

– Man kanske hellre hade velat sälja inlösenaktierna och få motsvarande en utdelning än att bli sittande med tyska Zalandoaktier som man måste sälja om man inte vill ha dem, säger hon.

Men varför gör Kinnevik så här?

– Till att börja med tycker jag att det rätt enkelt går att se varför Kinnevik gör detta. Man har sedan länge aviserat en ny inriktning på bolaget, och jag tycker det känns både framåtblickande och rätt spännande att man vågar bli lite mindre igen. Nu blir det mer tillväxt och startups i portföljen, och då har Zalando lite växt ur den kostymen. Samtidigt har man kvar Tele2 med sin stabila utdelning finns kvar som motvikt, säger Frida Bratt.

Som aktieägare i Kinnevik får du nu inlösenaktier, som antingen kan säljas på börsen mot kontanter under tiden som inlösenperioden varar, det vill säga mellan den 19 maj och 9 juni.

Lång väntetid

– Eller så kan inlösenaktierna lösas in till svenska Euroclear-registrerade aktier. Anledningen till att man inte får de tysk-registrerade aktierna direkt är rent teknisk, Kinnevik måste skifta ut aktier som kan registreras i Euroclear. För att göra förfarandet smidigt för alla typer av konton, depåer och försäkringar går man den här vägen. De svenska Euroclear-registrerade Zalando-aktierna konverteras sedan till ”riktiga” Frankfurt-registrerade aktier, säger Frida Bratt.

Det blir viss väntetid om du väljer detta alternativ. De tyska Zalando-aktierna förväntas levereras cirka den 21 juli. Det innebär att du kan drabbas av en inlåsningseffekt mellan den 9 juni och den 21 juli, då de svenska onoterade aktierna inte går att sälja. Den som inte gör någonting nu får svenska Zalando-aktier, som det alltså inte går att handla med.

– Vill man inte ha Zalando i portföljen så är det smartare att sälja inlösenaktierna på Stockholmsbörsen under inlösenperioden och få ut kontanter, än att lösa in till Frankfurt-aktier och sedan sälja på den tyska börsen, säger Frida Bratt.

Hur ska man då göra?

– Man kan ha med sig att Zalando ju har gått väldigt, väldigt bra på börsen. Därför måste man förstås ta ställning till vad man tror om bolaget. Personligen tror jag att stora spelare som lyckats väl inom online, och hit hör ju Zalando, kan komma starkare ur pandemin, när flera mindre konkurrenter slagits ut. Men här måste man bilda sig en egen uppfattning om man tror att den fina kursresan kan fortsätta, eller om den främst ligger bakom oss. Vad gäller Kinnevik-aktien ska man vara medveten om att det är en ny inriktning vi ser på Kinnevik, som ju i högre utsträckning kommer erbjuda exponering mot bolag privatsparare annars inte kommer åt, säger Frida Bratt.