Aktier Under den här rapportsäsongen blir fastighetsbolagens utdelningsbesked viktigare än någonsin. Höjda utdelningar kan stilla marknadens oro kring sektorbolagens finanser, enligt Kepler Cheuvreuxs branschanalytiker Albin Sandberg. Han pekar ut de potentiella höjarna och vilka som kan tvingas sänka utdelningen.

På fredagen blev Platzer först bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag med att öppna böckerna för fjärde kvartalet. Kepler Cheuvreuxs fastighetsanalytiker Albin Sandberg anser att rapporten gav lugnande besked inför de andra fastighetsbolagens rapporter. 

”Det viktigaste jag tar med mig från Platzers rapport är den höjda utdelningen. Höjningen är liten, men skickar ändå en tydlig signal om att finansieringssituationen tillåter att utdelningen per aktie ökar”, uppger han i en intervju med Swedbanks placeringssajt Aktiellt. Kepler Cheuvreux ansvarar för storbankens aktieanalyser. 

Den höjda utdelningen var ett ”styrkebesked”, fortsätter Albin Sandberg, i en tid då marknaden är orolig över hur fastighetsbolagen ”ska klara finansieringen” efter den kraftiga ränteuppgången och osäkra konjunkturutvecklingen. 

Utdelningsbeskeden har därför ett ”starkt signalvärde” och blir extra viktiga under den här rapportsäsongen, tillägger Kepler Cheuvreuxs sektoranalytiker.

Vidare uppger Albin Sandberg att Kepler Cheuvreux bedömer att ytterligare sex bolag i fastighetssektorn, bland dem som analyshuset bevakar, kommer att höja utdelningen. Den skaran består av Catena, Cibus, Hufvudstaden, NP3, Pandox och Wihlborgs

Förutom Castellum, som redan meddelat att bolaget inte kommer att dela ut några pengar för 2022, räknar analyshuset med att Nyfosa och Fabege sänker utdelningen, fortsätter Albin Sandberg i intervjun med Aktiellt.