Rapport Bostadsutvecklaren SSM redovisar en förlust för det andra kvartalet. Omsättningen sjönk samtidigt dramatiskt och inga inflyttningar i bolagets bostäder skedde under perioden. 

SSM redovisar ett resultat efter skatt på -25,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (41,2).

Rörelseresultatet blev -26,3 miljoner kronor (51,1). Nettoomsättningen sjönk till 20,4 miljoner kronor (322).

Resultatet är en konsekvens av att inga inflyttningar till bolagets bostäder skett under kvartalet och resultatet belastas även med engångsposter om -6,3 miljoner kronor kopplat till byte av vd (Mattias Roos fick sparken i början av juni).

Enligt nya redovisningsregler får inte bostadsutvecklare längre använda sig av successiv vinstavräkning utan får redovisa intäkter och vinst från projekt först när nyckeln har lämnats över till kund.

”Optimerar affärsmodellen”

SSM har under augusti påbörjat arbetet med att optimera affärsmodellen och affärsplanen för den förändrade bostadsmarknaden.

Det skriver interim-vd:n Mattias Lundgren i halvårsrapporten.

”I samband med detta finns även ett antal poster att värdera och hantera såväl operativt som redovisningsmässigt främst vad gäller kundrelationer samt aktiverade kostnader i projekt och projektrelaterade fodringar”, skriver han.

Han skriver vidare att ”högst prioritet” just nu är att ”skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av bolaget”.

Mattias Lundgren ser samtidigt ”en stor möjlighet” att staka ut en väg framåt som leder fram till ”att den potential som finns i SSM:s byggrättsportfölj successivt kommer synas i ökad lönsamhet”.

SSM hade sex tecknade förhandsavtal under det andra kvartalet (33) samt 33 stycken under det första halvåret (39).

”Förändringen i antal tecknade förhandsavtal är en konsekvens av att det finns få osålda bostadsrätter i produktionsstartade projekt”, framhåller bolaget.

I den pågående produktionen rapporteras en försäljning i Kosmopoliten i Kista där 92 procent eller 188 av 204 bostäder är sålda. Det redovisas om minskning i försäljningen om en enhet i Metronomen vid Telefonplan där 97 procent, eller 182 av 188 lägenheter anges som sålda. I West Side Solna anges fortsatt samtliga 252 bostäder vara sålda.

SSM har på grund av byggförseningar tvister med köpare i de två sistnämnda projekten Metronomen och West Side Solna, båda samriskprojekt. Bolaget anger i halvårsrapporten att det har haft kostnadsökningar i Metronomen.

”West Side Solna bedöms i huvudsak att kunna resultatavräknas under perioden fjärde kvartalet 2019 till första kvartalet 2020 i takt med att bostadsköparna tillträder sina lägenheter och samriskprojektet Metronomen bedöms kunna resultatavräknas med tyngdpunkt i det fjärde kvartalet 2020”, skriver Mattias Lundgren i rapporten.