Rapport Det sargade bioteknikbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -778 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Bolaget ska nu ansöka om godkännande för melflufen hos det europeiska läkemedelsverket. Dessutom läggs den kommersiella verksamheten ned vilket gör att likviditeten räcker under hela 2022. 

Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -778 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-383).

Rörelseresultatet blev -339 miljoner kronor (-383).

Nettoomsättningen uppgick till 54,3 miljoner kronor (0).

Oncopeptides går vidare med ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, avseende villkorat marknadsgodkännande för melflufen. Det skriver bolagets nyligen återinträdde vd Jakob Lindberg i onsdagens delårsrapport.

”Vi håller en kontinuerlig dialog med myndigheten för att säkerställa att vi uppfyller alla krav för ett potentiellt godkännande och förväntar oss ett utlåtande från EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, under sommaren 2022”, skriver han.

Han pekar i sitt vd-ord på att det övergripande målet i hans nya roll är att återskapa förtroendet för bolaget och dess forskning och att tre prioriteringar på kort sikt kommer att vara avgörande för bolagets framtida utveckling.

För det första kommer Oncopeptides att stärka kassan genom att lägga ned den kommersiella verksamheten, fokusera det kliniska utvecklingsprogrammet och minska organisationen.

”Vi beräknar att dessa initiativ kommer att säkra likviditeten under minst hela 2022”, säger Jakob Lindberg.

För det andra för bolaget en dialog med FDA om att potentiellt häva studiestoppet för att möjliggöra kliniska studier med nästa generations produktkandidater från PDC-plattformen.

Den tredje prioriteringen är att gå vidare med melflufenansökan till EMA.

I oktober beslutade Oncopeptides att dra tillbaka Pepaxto (melflufen) från den amerikanska marknaden.