Rapport LMK Group, som äger Linas Matkasse, redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på -95,7 miljoner kronor (28,0). Ebitda-marginalen uppgick till -37,5 procent (8,6).

Rörelseresultatet på ebit-nivå var -108 miljoner kronor (15,7) och justerat ebitda-resultat uppgick till 24,3 miljoner (28,0).

Omsättningen landade på 255 miljoner kronor (327). Det var i linje med den preliminära omsättningssiffra för fjärde kvartalet som LMK meddelade i januari.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie för helåret 2022 (1,75).

Bolaget meddelar i samband med rapportsläppet nya tillväxt- och lönsamhetsmål. Vid 13-tiden på tisdagen rusar First Norh-listade LMK drygt 30 procent. 

Sätter nya finansiella mål

LMK har satt nya tillväxt- och lönsamhetsmål. Det framgår av bokslutsrapporten.

Lönsam tillväxt är bolagets huvudsakliga mål, med den kortsiktiga prioriteringen att stabilisera intäktsutvecklingen under 2023, följt av en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 6-8 procent därefter.

Vad gäller lönsamhet är målet att uppnå en långsiktig ebit-marginal på cirka 4-6 procent.

Bakgrunden till de nya målen är en rad faktorer, enligt LMK:

De marknader som bolaget verkar på kommer att vara i lågkonjunktur under en stor del av, om inte hela, 2023. Inflation, energikostnader och högre bolåneräntor kommer att fortsätta vara faktorer som minskar hushållens disponibla inkomst.

LMK kan inte räkna med mindre aggressiv konkurrens från internationella aktörer på sina marknader.