Rapport Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -125 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-7,2). I fredags kväll meddelade dessutom bolaget att en företrädesemission ska genomföras. 

Nettoomsättningen blev 18,1 miljoner kronor (49,7). Orderingången uppgick till 52,6 miljoner kronor (43,0).

Resultat har påverkats av nedskrivningar av utvecklingsprojekt om 19,4 miljoner kronor. Under kvartalet avbröts ett stort kundprojekt, vilket enligt bolaget resulterade i ett tillbakadraget ordervärde om 76,9 miljoner kronor med en negativ effekt på intäkterna och bruttomarginalen. Gomspace skriver vidare att även bruttovinsten/rörelseresultatet påverkades (gross profit, ebit).

Bolaget upprepar sin prognos om att intäkterna helåret 2022 väntas bli 190-250 miljoner kronor. Den prognosen kommunicerades den 7 oktober då den tidigare prognosen på 264-292 miljoner kronor övergavs.

Efter årets nio första månader var intäkterna 148 miljoner kronor.

Ska genomföra företrädesmission

Gomspace meddelade redan i fredags kväll att bolaget avser att göra en företrädesemission på mellan 100 och 125 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget även informerade om ett konvertibellåneupplägg på 54 miljoner kronor.

Likviden kommer att användas för att säkra den långsiktiga finansieringen av produktutvecklingsprogram, samt täcka bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov.

Villkoren för företrädesemission kommer preliminärt att fastställas och offentliggöras under det första kvartalet nästa år.