Brakförlust för Cdon

Publicerad 2012-04-18 13:10

E-handelsbolaget Cdon redovisar ett resultat efter skatt på -13,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (12,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:18 kronor (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 954 miljoner kronor (572). Den organiska
tillväxten uppgick till +43 procent. Motsvarande siffra föregående kvartal var +49 procent.

Bruttoresultatet blev 136 miljoner kronor (110) vilket gav en bruttomarginal på 14,2 procent (19,2).

Rörelseresultatet blev -12,1 miljoner kronor (20,1) och rörelsemarginalen var -1,3 procent (3,5).

I resultatet ingår engångsposter om -14,0 miljoner konor, vara 7 miljoner är hänförligt till Nellys lagerflytt och resterande 7 miljoner beror på ”justerad returmodell” inom Nelly, enligt rapporten.