Brakförlust för Arise efter nedskrivning

Publicerad 2017-11-10 08:44

Rapport Vindkraftbolaget Arise gjorde en rejäl förlust under det tredje kvartalet på grund av en stor nedskrivning.

Arise redovisar ett resultat efter skatt på -173 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (-22). Resultatet per aktie uppgick till -5:19 kronor (-0:65). Nettoomsättningen uppgick till 42 miljoner kronor (77).

Arise gjorde en stor nedskrivning av tillgångar relaterade till Egen vindkraftdrift och Vindkraftutveckling på totalt 152 miljoner kronor i det tredje kvartalet, vilket tyngde resultatet rejält.

”Vi har dock ett värderingstest som bygger på marknadspriser de fem första åren och därefter på priser från extern konsult. Konsultens priskurva har reviderats ned kraftigt sista halvåret och får till effekt att vi tvingas göra en nedskrivning. Att prognosjusteringar släpar efter i tiden är samtidigt inte så konstigt. Vår övertygelse är att vi lämnat det värsta bakom oss”, säger vd Daniel Johansson i delårsrapporten.

Arise underliggande rörelseresultat, det vill säga före nedskrivningar, uppgick under tredje kvartalet till -1 miljon kronor, samma som motsvarande kvartal i fjol.

”Det tredje kvartalet är säsongsmässigt vårt svagaste. Det blåser mindre på sommaren och elpriserna är normalt som lägst då. Därutöver har det under årets sommarmånader blåst mindre än normalt för kvartalet”, skriver vd.

Han påpekar dock att elpriserna under kvartalet hållits uppe på en relativt god nivå, som en konsekvens av högre elpriser i Europa och på grund av att flera kärnkraftsreaktorer i Sverige och Finland varit avställda för så kallad revision.