Kvartalsrapport ABB går bättre än väntat. Det visar den senaste kvartalsrapporten.

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det andra kvartalet 2021 på 1.113 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.048 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 16 analytiker deltog i.

Intäkterna uppgick till 7.449 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.235 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.989 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.473 miljoner dollar.

”Jag är mycket uppmuntrad av att vi har levererat en tydligt förbättrad prestation. Den starka uppgången i operationell ebita-marginal speglar återhämtningen i efterfrågan i kombination med ökad intern effektivitet samt styrkan i ABB:s elektrifierings- och automationserbjudanden”, säger ABB:s vd Björn Rosengren.

Den underliggande kundaktiviteten ökade något under det andra kvartalet på sekventiell basis, alltså jämfört med närmast föregående kvartal.

”Orderingången och intäkterna ökade dock betydligt jämfört med förra årets låga nivåer när den negativa affärspåverkan från covid-19-pandemin var som störst. Tvåsiffrig ordertillväxt rapporterades i alla affärsområden drivet av en bred förbättring inom de flesta kortcykliska kundsegment och en positiv utveckling inom flera processrelaterade verksamheter”, säger ABB-chefen som samtidigt uppger att tillväxten i viss mån stöddes av lageruppbyggnad hos kunderna.

Industrikoncernen kommer att fortsätta med att aktivt hantera sin portfölj, heter det vidare.

”Framöver förväntar jag mig att se fler av dessa små till medelstora tilläggsförvärv när divisionerna fyller upp sina pipelines med målobjekt. Vi har även gjort bra framsteg med de aviserade portföljförändringarna och jag räknar med att avisera en överenskommelse om en avyttring under det tredje kvartalet”, säger Björn Rosengren.