Bra läge för Partnertech

Publicerad 2012-03-15 12:08

Aktietips Kontraktstillverkaren Partnertech fick ett köpråd av aktieskribenten Anders Haskel i senaste numret av Placeringsguiden. Han menade att det mycket väl kan ha vänt för bolaget efter några tunga år då det sista kvartalet 2011 var det bästa på fem år sett till vinst och lönsamhet.

Med en uppgång på över 40 procent sedan årsskiftet tillhör aktien dessutom de bättre på Stockholmsbörsen.

Det som talar för att bolaget nu kan lyckas är en rad åtgärder under några år. Verksamheten har koncentrerats till färre enheter. Produktion har flyttats till länder med lägre kostnader.

Ansträngningar görs också för att flytta Partnertech högre upp i värdekedjan och att lägga ett större fokus på de kunder som har bäst förutsättningar att bidra till en god lönsamhet.

Dessutom förbättras lönsamheten genom att ett mindre kapital binds i verksamheten. Under 2011 speglas detta av ett starkt kassflöde och en minskad nettoskuld.

Förutsättningarna för att nå uthålligt god lönsamhet kan vara bättre än kanske någon gång tidigare under de snart 15 år som aktien varit noterad.

Under helåret 2011 blev marginalen 2,0 procent. Placeringsguiden räknar med att siffran i år kan stiga till 3,5 procent och lyfta ytterligare 2013.

Tillsammans med en något stigande försäljning, ett bättre finansnetto och en mindre andel av vinsten som går till skatt lyfter vinsten per aktie rejält jämfört med 2011. Samtidigt blir det tydligt att aktien är mycket lågt värderad, skriver Anders Haskel.

Enligt Placeringsguidens prognoser för i år handlas aktien nu till sju gånger vinsten. Nästa år faller p/e-talet ytterligare till knappt sex. Placeringsguiden riktkurs för aktien är 40 kr.