Kvartalsrapport Det går bra för Trelleborg. Det visar rapporten för andra kvartalet.

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.319 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.195 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Omsättningen uppgick till 7.351 miljoner kronor. Här väntades i snitt 7.002 miljoner kronor. Organisk försäljningstillväxt var 11 procent, att jämföra med väntade 5,3 procent.

Den justerade ebit-marginalen blev 17,9 procent. Här väntades 17,1 procent.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det tredje kvartalet 2022 blir något lägre än under det andra kvartalet, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet, skriver bolaget.

I Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2022 räknade bolaget med att efterfrågan för det andra kvartalet 2022 skulle vara i nivå med det första kvartalet 2022.

”Vår orderbok är mycket solid och fortsatt på rekordnivå, men samtidigt ser vi att orderingången dämpats något jämfört med tidigare kvartal. Det finns tydliga tecken på en ökad osäkerhet inför det andra halvåret. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen”, skriver vd Peter Nilsson.