Börsen Fastighetsbolaget Nyfosa gör ett bättre resultat för det andra kvartalet än vad analytikerna räknat med.

Nyfosas totala intäkter uppgick till 791 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 784 miljoner kronor.

Driftnettot blev 523 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 637 miljoner. Här var 534 respektive 457 miljoner väntade.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 350 miljoner (237).

Nettoresultatet blev 981 miljoner kronor, mot väntade 385 miljoner kronor.