Bra kvartal för Medcap

Publicerad 2022-07-29 07:34

Rapport Medcap går bra. Det visar rapporten för det andra kvartalet.

Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt på 21,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (16,4).

Rörelseresultatet på ebitda-nivå blev 59,4 miljoner kronor (46,1) och ebitdamarginalen 21 procent (20).

Nettoomsättningen uppgick till 284 miljoner kronor (233). Omsättningstillväxten var 22 procent.

”Det andra kvartalet uppvisar samtliga bolag i koncernen en positiv utveckling både resultatmässigt och operationellt. Vi ser steg i rätt riktning för nylanserade produkter i både läkemedels- och medicinteknikportföljen, vilka är viktiga för den fortsatta organiska tillväxten. Jag ser goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling”, skriver vd Anders Dahlberg i rapporten.