Aktie Spännande och bra att Kinnevik delar ut Millicom och samtidigt ändrar sin utdelningspolicy, men nu ökar risken i bolaget och därmed kraven och förväntningarna på att leverera på den nya strategin. Det säger AMF Pensions aktiechef Anders Oscarsson till Nyhetsbyrån Direkt.

På tisdagseftermiddagen meddelade Kinnevik först att bolaget delar hela sitt innehav i Millicom, sedan kom beskedet att bolaget kommer att upphöra med ordinarie kontantutdelningar och i stället ”betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar”.

Tillsammans med minskningen av innehavet i Zalando, som offentliggjordes på måndagen, innebär det att Kinnevik kommer att ha en övervikt mot onoterade tillgångar.

”Risken kommer att öka något och därmed kommer också kraven att öka. De kommer att tvingas bli mycket tydligare i att skapa mervärde. Förut har de varit ägare i noterade bolag som vi har kunnat följa, nu blir de ägare i onoterade bolag och därav går kraven upp”, säger Anders Oscarsson.

AMF Pension är med 4,4 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna, en av de största institutionella ägarna i Kinnevik. Men enligt Anders Oscarsson kommer dagens nyheter om indragen ordinarie utdelning inte att innebära en omvärdering av Kinnevik som placering för pensionsjätten.

”Utdelningen är en viktig del om man köper aktien ur det perspektivet. Men man får se till helhetsperspektivet vad de delar ut både kontanter och i aktier och för mig är det helhetsavkastningen som är det viktiga, inte årsavkastningen. Det är den affärsmodell Kinnevik går in i nu och då kommer vi också att ställa höga krav på att de levererar på det.”

Även Nordea Fonder, som äger 2,8 procent av kapital och 1,3 procent av rösterna i Kinnevik, ger tummen upp för den nya utdelningspolicyn.

”Vi stödjer Kinneviks nya utdelningspolicy som vi finner lämplig mot bakgrund av att bolaget nu viktar om till större andel onoterade innehav. Vi förväntar oss att de delar ut överskottskapital till ägarna när det är passande enligt den nya policyn”, skriver Erik Durhan som är chef för ägarstyrning på Nordea Fonder i ett mailsvar till Direkt.

Genom att dela ut innehavet i Millicom kommer Kinnevik överföra totalt cirka 19,0 miljarder kronor till aktieägarna. Det motsvarar 69 kronor per Kinnevik-aktie baserat på stängningskursen för Millicoms svenska depåbevis den 16 september 2019.

”När det gäller utdelning av Millicom så är jag glad att de istället för att rabattera ut den här stora posten, som man kanske var på väg att göra tidigare, nu ger aktieägarna själva möjlighet att välja vad man vill göra med den”, säger Andreas Oscarsson och påpekar att i Kinneviks fall, som redan handlas med en substansrabatt, riskerade att bli en rabatt på rabatten om priset vid en försäljning av hela Kinneviks post i Millicom blivit för lågt.

Vid 15.50-tiden hade Kinnevik B gått ned 2,2 procent. Nedgången i Millicom var större, aktien backade 5,1 procent på Stockholmsbörsen.

”Det marknaden implicit säger nu är att man ogillar att aktien blir utan en stark ägare. Man visste att Kinnevik ville gå ur och det här tyder på att det inte finns någon industriell köpare”, kommenterar en analytiker kurstappet i Millicom.