BOULE DIAGNOSTICS: NETTORESULTATET BLEV -1,4 MLN KR 2 KV

2021-07-19 08:35:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Boule Diagnostics redovisar ett resultat efter skatt på -1,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-43,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-2:21).

Rörelseresultatet blev 2,3 miljoner kronor (-3,0).

Nettoomsättningen uppgick till 111 miljoner kronor (90,6).

Antalet sålda instrument under kvartalet steg till 974 (564), motsvarande en uppgång på 73 procent.Direkt-SE